Anasayfa

GECİKME CEZASI ORANI SAYIŞTAY MAHKEMELERİNCE DÜŞÜRÜLE BİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GECİKME CEZASI ORANI İDARELERCE DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Geçici kabul ve sözleşme süresinin sonu arasindaki süre için gecikme cezasinin kesilmesi gerekmekte midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

TİP SÖZLEŞMELERDE BELİRTİLEN ORANLARDAN DAHA FAZLA BİR ORANDA GECİKME CEZASI YÜKLENİCİ İLE İMZALANAN SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLMÜŞ İSE UYGULANACAK MIDIR?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

HİZMET ALIM İHALELERİN ALT DÜZENLEMELERİNE AYKIRI OLARAK %3 LİK GECİKME CEZASI ORANI YÜKLENİCİ İLE İMZALANAN SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLMÜŞ İSE UYGULANACAK MIDIR?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Feshedilen sözleşmede gecikme cezası ihtar süresi kadar mı yoksa feshe kadarki süreye kadar mı kesilir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

YAPIM İŞİ İHALESİNDE İŞ YERİ TESLİMİNİN GECİKMİŞ OLMASI SEBEBİYLE VERİLEN SÜRE UZATIMI BU SÜRE İÇİN KESİLMEYEN GECİKME CEZAI NEDENİYLE KAMU ZARARI DOĞURACAK MIDIR?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yer tesliminden itibaren 150 takvim günü olarak belirlenen iş süresinin hesabında, ilin havanın fen noktasından çalışılmayan günleri dikkate alınmış olduğundan ve bu sebeple ayrıca süre uzatımı verilemeyeceğinden sözleşmeye göre belirlenmiş iş bitim tarihinden sonra yapılacak çalışmalar cezalı çalışma kapsamında değerlendirilecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Sözleşme İmzalandıktan Sonra Gecikme Cezası Oranının İdarelerce Değiştirilemeyeceği Ancak Mahkemeler Tarafından Değiştirilebileceği Hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 Gecikme Cezası Oranlarının Sözleşme İmzalandıktan Sonra İdarece Değiştirilemeyeceği Hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Gecikme Cezası ihtarın yükniciye tebliğ edildiği tarihten değil, sözleşmenin 17 ve idari şartnamenin 52 nci maddesinde belirtilen teslim süresinin sona erdiği günden sonraki takvim gününden itibaren başlamaktadır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Gecikme Cezası ihtarın yükniciye tebliğ edildiği tarihten değil, sözleşmenin 17 ve idari şartnamenin 52 nci maddesinde belirtilen teslim süresinin sona erdiği günden sonraki takvim gününden itibaren başlamaktadır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdarenin sözleşme ve idari şartnamedeki gecikme cezasına ilişkin yetkileri boşluk bırakılan kısımların dipnotları dikkate alarak doldurması ile sınırlı olduğu ve idarelerin boşlukları doldururken Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuata aykırı hükümler koyamayacağı hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

yüklenici firma …malın teslim edilmesi gereken son gün olan 04.12.2006 tarihinde idareye vermiş olduğu dilekçede; taahhüde konu Jeneratöre ait, dizel motorunun yurt dışından ithal edileceğini ileri sürerek 22 (yirmi iki) takvim günü süre uzatımı talebine olumlu cevap veren idarenin gecikme cezası kesmeyerek kamu zararına sebebiyet verdiği hk.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Süre uzatım kararı olmaksızın zamanında bitirilmeyen yapım işi için gecikme cezasının kesilmesi gerektiği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Gecikme Cezasının Kesilmesi İçin Yükleniciye Tebligat Yapılması Gerekmediği Hk.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Açık İhale İle Gerçekleşen Mal Alımlarında Sözleşme Süresi İçinde Gerçekleştirilmeyen Mal Tesliminde Gecikme Cezasının Kesilmesi Gerektiği Hk.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Akdedilen sözleşme hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilen mal teslimleri doğrudan temin yöntemiyle dahi olsa sözleşmede bir gecikme cezası öngörülmüş ise uygulanması gerektiği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Akdedilen sözleşme hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilen mal teslimleri doğrudan temin yöntemiyle dahi olsa sözleşmede bir gecikme cezası öngörülmüş ise uygulanması qhk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

{akeebasubs 15GUN}

Bu yazı sadece ödemeli aboneliklere açıktır.

{/akeebasubs} {akeebasubs !15GUN}

 

Özet: Akdedilen sözleşme hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilen mal teslimleri doğrudan temin yöntemiyle dahi olsa sözleşmede bir gecikme cezası öngörülmüş ise uygulanması gerektiği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.
Son Eklenen Sayıştay Kararları
 • Eki
  29
  2015

  462

  KONAKLAMA BEDELİ İÇİN ÖDENEN TUTAR HARCIRAH KANUNUNA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN TUTARDAN DAHA YÜKSEK OLABİLİR Mİ? ...
 • Eki
  29
  2015

  461

  SEÇİM SONRASI SEÇİM SONUÇLARININ İÇERDİĞİ SONUÇLARININ İÇERDİĞİ MESAJLARI ÇÖZMEK AMACIYLA ANKET YAPTIRIP BÜTÇEDEN ÖDENMESİ MEVZUATA UYGUN MUDUR? ...
 • Eki
  29
  2015

  459

  SEÇİM KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE KOKTEYL BEDELİNİN BÜTÇEDEN ÖDENMESİ MEVZUATA UYGUN MUDUR? ...
 • Eyl
  06
  2015

  455

  KADROLU DOKTORLAR DIŞINDA DEFİN HİZMETLERİ İÇİN MESAİ SAATLARİ DIŞINDA İKİ HEKİMLE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ İMZALANABİLİR Mİ? ...
Son Eklenen K.İ.K. Kararları
 • Eyl
  20
  2015

  457

  MAL ALIM İHALELERİNDE BİRDEN FAZLA MALIN İHALE EDİLDİĞİ DURUMDA HANGİ SEBEPLE GÖTÜRÜ BEDEL İHALEYE ÇIKILABİLİR? ...
 • Eyl
  11
  2015

  456

  İtiraz Olmadığı İçin Kesinleşmiş Olan İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Bölümüne "Kıdem Tazminatı Yüklenici Tarafından Ödecektir" Olarak Hüküm Koymanın Sonucu Ne Olacaktır? ...
 • Tem
  14
  2015

  444

  Karma sözleşmeli ihalelerde istekliler idarenin ilanda vermiş oldukları yüzde ile orantılı olarak teklif vermek zorunda mıdırlar? ...
 • Tem
  12
  2015

  443

    İHALE DOKÜMANINA İHALE TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN FİYAT FARKI KARARNAMESİ DOĞRULTUSUNDA ÖDEME YAPILACAKTIR DENİLMİŞ İSE İHALE İPTAL EDİLİR Mİ? YOKSA YENİ FİYAT FARKI KARARNAMESİ HÜKÜMLERİ Mİ UYGULANIR? ...
Son Eklenen Yüksek Fen Kurulu Kararları
 • Kas
  02
  2014

  145

  TEKNİK PERSONEL İŞİN TÜM SÜREÇLERİNDE İŞ YERİNDE BULUNMAK ZORUNDA MIDIR?   ...
 • Kas
  02
  2014

  144

  SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ AŞAMASINDA YAPIMI TAMAMLANAN İMALAT BEDELLERİNİN TESPİTİ NASIL BELİRLENİR? ...
 • Kas
  02
  2014

  143

  SÖZLEŞMENİN FESHİ SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER NELERDİR? ...
 • Kas
  02
  2014

  142

  İŞ ARTIŞI NEDENİYLE VERİLEN SÜRE UZATIMI NASIL HESAPLANACAKTIR? ...
Son Eklenen Makaleler
 • Kas
  13
  2015

  DOKÜMANLARIMIZDAKİ FİYAT FARKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİNİZ!!!

  GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi p...
 • Kas
  13
  2015

  KAMU İDARELERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELLERİNE VERMELERİ GEREKEN EĞİTİMLER

  GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiş olan çalışan tanımıyla; kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına alınmıştır. İşverenin genel yükümlülük...
 • Eki
  29
  2015

  GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?

  GİRİŞ             Başkası adına iş yapanların bu işleri sırasında yapmak durumunda oldukları harcamaları karşılamak için düşünülen ve uygulanan kaideler ve prensipler. Kelime manası “yol harcı”,...
 • Eki
  20
  2015

  %3 ÜN ÜZERİNDEKİ GEÇİCİ TEMİNATLARIN GELİR OLARAK KAYDEDİLMESİ SORUNSALI

        uygulamada genellikle şu sorularla karşılaşılmaktadır.   İstekli firma sözleşme imzalamaya yanaşmadı ve geçici teminatını gelir olarak kaydedeceğiz ancak söz konusu firma geçici teminat olarak teklif ettiği bedelin %3’ünden...
Son Eklenenler.
 • DOKÜMANLARIMIZDAKİ FİYAT FARKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİNİZ!!!
 • KAMU İDARELERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELLERİNE VERMELERİ GEREKEN EĞİTİMLER
 • 462
 • 461
 • GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?
En çok tıklananlar.
 • YAPIM İŞİ İHALELERİNDE ÖNEMLİ BİR AYRINTI TEKNİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
 • KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KİRALAMALARINA İLİŞKİN GENELGE DOĞRULTUSUNDA DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE TAŞINMAZ MAL ALIMI VEYA KİRALANMASI
 • KAMU İDARELERİNDEN DERNEK VE VAKIFLARA NAKDİ YARDIM YAPILMASI
 • GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?
 • ELEKTRİK ALIMLARI İHALE YOLU İLE ALINMAK ZORUNDA MIDIR?

Abone girişi

Vergi dairesinin banka hesaplarınızdaki haczini ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!

Site sayaç

00817963
Bugün
Dün
Bu hafta
Bu ay
Toplam
40
183
747
3525
817963
IP adresiniz 3.227.247.17
2021-01-21 04:31

Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

İstatistikler