Anasayfa

Engelli Personel Çalıştırılması Halinde Hazinece Karşılanan Teşviğin Fiyat Farkı Kesintisi Olarak Kesilmesi Gerekmekte Midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

UN VE KEPEK UNU ALIMI İŞI KAPSAMINDA SATIN ALINAN UN IÇIN FIYAT FARKI ÖDENEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

MAL ALIM İHALELERİ FİYAT FARKI KARARNAMESİNDE SAYILMAYAN ANCAK İDARİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİNDE FİYAT FARKI ÖDENECEĞİ BELİRTİLEN BİR İŞ İÇİN FİYAT FARKI ÖDENEBİLİR Mİ?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Engelli Personel Çalıştırılması karşılığında alınan teşvik Fiyat Farkı hesabını etkileyecek midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

ASGARİ ÜCRETİN BELLİ KATI ÜCRET VERİLEN HALLERDE FİYAT FARKI ÖDEMESİ BRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN Mİ KESİLİR?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdari Şartnamesinde Fiyat Farkı Ödemeyeceğine Yönelik Düzenlemeler Bulunan Bir İş İçin Süre Uzatımı Kararı Sonrası Fiyat Farkı Ödenebilir Mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEDE FİYAT FARKI ÖDENEMEZ DEMESİNE RAĞMEN İŞİN NİTELİĞİ GEREĞİNCE FİYAT FARKI ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Fiyat Farkı Hesabında Dikkate Alınması Gereken Güncel İndeks Hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhale tarihi itibarıyla geçerli brüt asgari ücretin artması halinde sadece asgari ücretteki artış miktarı kadar fiyat farkı hesaplanacağı hk. (Yeni fiyat farkı kararnamesi ile uygulama değişmiştir.)

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle uygulanacak ilave fiyat farkına ilişkin esaslardan anlaşılacağı üzere; fiyat farkı hesabında güncel endeks olarak uygulama ayının endeksinin esas alınması gerektiği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Güncel indeks ise, hak edişin düzenlendiği tarihin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait indekstir. (YENİ FİYAT FARKI KARARNAMESİ İLE DEĞİŞMİŞTİR.)

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Alo Ambulans Hizmet Alımı İşi İdari Şartnameye “Yüklenici firmaya söz konusu hizmet alım işi ile ilgili 2007 yılından itibaren Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan ÜFE genel endeksi oranında yükleniciye fiyat artışı uygulanır” hükmünün konulduğu anlaşılmaktadır. Bu hükme göre, yıllara sari olan söz konusu hizmet alım işinde Devlet İstatistik Enstitüsü Üretici Fiyat Endeksinin uygulanarak ihale bedelinin artırılmasında sözleşme hukukuna aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yıllara sari olan söz konusu hizmet alım işinde Devlet İstatistik Enstitüsü Üretici Fiyat Endeksinin uygulanarak ihale bedelinin artırılmasında sözleşme hukukuna aykırı bir husus bulunmadığı hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Sözleşmede fiyat farkı ödenmeyeceği hükmü bulunan bir ihalede fiyat farkı ödenemeyeceği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İşçilere Ödenecek 1,5 kat daha fazla ücrete ilişkin şartname ve sözleşmedeki bu hüküm, müteahhit teklifini verirken işçilik maliyetini ona göre hesap etmesine yönelik bir husustur. Ödenecek fiyat farklarıyla ilişkisi olmadığı hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Fiilen ödenen ücretteki artışla buna bağlı olarak işveren payında meydana gelen artışın, kararname ve sözleşme hükümlerine göre fiyat farkı olarak ödenmesi mümkün değildir. (Yeni fiyat farkı kararnamesi ile bu uygulama değişmiştir.)

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İş programındaki Mayıs ayı ödeneğine ilişkin hak ediş Haziran ayında düzenlenecek ve fiyat farkı hesabında güncel indeks olarak Mayıs ayı indeksi (hak edişin düzenlendiği tarihin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait indeks) alınacağı hk. (YENİ FİYAT FARKI KARARNAMESİ İLE UYGULAMA DEĞİŞMİŞTİR.)

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhale ve mal teslim tarihlerindeki bayi satış fiyatı olarak EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketinin bayi satış fiyatının ortalaması alınması gerekirken, tek akaryakıt dağıtım şirketinin fiyatlarının baz alınması mevzuata aykırılık teşkil ettiği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdari şartnamede belirtilmediği halde sözleşme tasarısında a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c sabit katsayıları için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde ağırlık oranı temsil katsayıları belirlenmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Sözleşme sürecinin fiyat farkı ödenebileceğine ilişkin gerekli yasal altyapıyı tamamlayan Kamu ihale Tebliğinin Resmi Gazete’de yayımlanmasından önce tamamlanmış olması, ihale dokümanında fiyat farkının Bakanlar Kurulunun 24.12.2002 tarih ve 2002/5038 sayılı Kararına istinaden verileceğinin hüküm altına alınmış olması, sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaması ve 2002/5038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Esasların 6 ncı maddesinde yer alan hükmün sözleşmede yer almaması nedeniyle ödenen fiyat farkı ödemeleri mevzuata uygundur.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Şartnamede belirtilmeyen a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarının sözleşme eklerinde belirtilmiş olmasının iki dokümanın birbirlerini tamamlayıcılığı açısından hukuka uygun olduğu hk.  

Lütfen giriş yapın veya abone olun.
Son Eklenen Sayıştay Kararları
 • Eki
  29
  2015

  462

  KONAKLAMA BEDELİ İÇİN ÖDENEN TUTAR HARCIRAH KANUNUNA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN TUTARDAN DAHA YÜKSEK OLABİLİR Mİ? ...
 • Eki
  29
  2015

  461

  SEÇİM SONRASI SEÇİM SONUÇLARININ İÇERDİĞİ SONUÇLARININ İÇERDİĞİ MESAJLARI ÇÖZMEK AMACIYLA ANKET YAPTIRIP BÜTÇEDEN ÖDENMESİ MEVZUATA UYGUN MUDUR? ...
 • Eki
  29
  2015

  459

  SEÇİM KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE KOKTEYL BEDELİNİN BÜTÇEDEN ÖDENMESİ MEVZUATA UYGUN MUDUR? ...
 • Eyl
  06
  2015

  455

  KADROLU DOKTORLAR DIŞINDA DEFİN HİZMETLERİ İÇİN MESAİ SAATLARİ DIŞINDA İKİ HEKİMLE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ İMZALANABİLİR Mİ? ...
Son Eklenen K.İ.K. Kararları
 • Eyl
  20
  2015

  457

  MAL ALIM İHALELERİNDE BİRDEN FAZLA MALIN İHALE EDİLDİĞİ DURUMDA HANGİ SEBEPLE GÖTÜRÜ BEDEL İHALEYE ÇIKILABİLİR? ...
 • Eyl
  11
  2015

  456

  İtiraz Olmadığı İçin Kesinleşmiş Olan İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Bölümüne "Kıdem Tazminatı Yüklenici Tarafından Ödecektir" Olarak Hüküm Koymanın Sonucu Ne Olacaktır? ...
 • Tem
  14
  2015

  444

  Karma sözleşmeli ihalelerde istekliler idarenin ilanda vermiş oldukları yüzde ile orantılı olarak teklif vermek zorunda mıdırlar? ...
 • Tem
  12
  2015

  443

    İHALE DOKÜMANINA İHALE TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN FİYAT FARKI KARARNAMESİ DOĞRULTUSUNDA ÖDEME YAPILACAKTIR DENİLMİŞ İSE İHALE İPTAL EDİLİR Mİ? YOKSA YENİ FİYAT FARKI KARARNAMESİ HÜKÜMLERİ Mİ UYGULANIR? ...
Son Eklenen Yüksek Fen Kurulu Kararları
 • Kas
  02
  2014

  145

  TEKNİK PERSONEL İŞİN TÜM SÜREÇLERİNDE İŞ YERİNDE BULUNMAK ZORUNDA MIDIR?   ...
 • Kas
  02
  2014

  144

  SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ AŞAMASINDA YAPIMI TAMAMLANAN İMALAT BEDELLERİNİN TESPİTİ NASIL BELİRLENİR? ...
 • Kas
  02
  2014

  143

  SÖZLEŞMENİN FESHİ SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER NELERDİR? ...
 • Kas
  02
  2014

  142

  İŞ ARTIŞI NEDENİYLE VERİLEN SÜRE UZATIMI NASIL HESAPLANACAKTIR? ...
Son Eklenen Makaleler
 • Kas
  13
  2015

  DOKÜMANLARIMIZDAKİ FİYAT FARKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİNİZ!!!

  GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi p...
 • Kas
  13
  2015

  KAMU İDARELERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELLERİNE VERMELERİ GEREKEN EĞİTİMLER

  GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiş olan çalışan tanımıyla; kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına alınmıştır. İşverenin genel yükümlülük...
 • Eki
  29
  2015

  GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?

  GİRİŞ             Başkası adına iş yapanların bu işleri sırasında yapmak durumunda oldukları harcamaları karşılamak için düşünülen ve uygulanan kaideler ve prensipler. Kelime manası “yol harcı”,...
 • Eki
  20
  2015

  %3 ÜN ÜZERİNDEKİ GEÇİCİ TEMİNATLARIN GELİR OLARAK KAYDEDİLMESİ SORUNSALI

        uygulamada genellikle şu sorularla karşılaşılmaktadır.   İstekli firma sözleşme imzalamaya yanaşmadı ve geçici teminatını gelir olarak kaydedeceğiz ancak söz konusu firma geçici teminat olarak teklif ettiği bedelin %3’ünden...
Son Eklenenler.
 • DOKÜMANLARIMIZDAKİ FİYAT FARKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİNİZ!!!
 • KAMU İDARELERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELLERİNE VERMELERİ GEREKEN EĞİTİMLER
 • 462
 • 461
 • GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?
En çok tıklananlar.
 • YAPIM İŞİ İHALELERİNDE ÖNEMLİ BİR AYRINTI TEKNİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
 • KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KİRALAMALARINA İLİŞKİN GENELGE DOĞRULTUSUNDA DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE TAŞINMAZ MAL ALIMI VEYA KİRALANMASI
 • GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?
 • KAMU İDARELERİNDEN DERNEK VE VAKIFLARA NAKDİ YARDIM YAPILMASI
 • ELEKTRİK ALIMLARI İHALE YOLU İLE ALINMAK ZORUNDA MIDIR?

Abone girişi

Vergi dairesinin banka hesaplarınızdaki haczini ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!

Site sayaç

00739229
Bugün
Dün
Bu hafta
Bu ay
Toplam
19
271
1615
841
739229
IP adresiniz 35.175.121.230
2020-04-04 00:19

Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

İstatistikler