Anasayfa

KONAKLAMA BEDELİ İÇİN ÖDENEN TUTAR HARCIRAH KANUNUNA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN TUTARDAN DAHA YÜKSEK OLABİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

HANGİ DURUMLARDA BELEDİYE MECLİS ÜYESİNDEN SATIN ALINAN MALZEMELER KAMU ZARARI OLUŞTURMAZ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Teminle Gerçekleştirilen Alımlarda Piyasa Fiyat Araştırmasında Yüksek Teklif Veren Firmadan Alım Yapılması Piyasa Gereği Midir Yoksa Kamu Zararı Olarak Mı Değerlendirilir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Temsil ağırlamanın giderleri olarak  personele gece vardiyası vb. gibi hallerde gerçekleşen yemek ve içecek bedellerinin bütçeden ödenmesi mümkün müdür?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin Yöntemiyle Memur ve İşçiler İçin Grip Aşısı Alınabilir Mi? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Toplu İş Sözleşmesinde, personele yapılacak giyim yardımları arasında “t-shirt” verileceğine dair herhangi bir ifade olmamasına rağmen personel için böyle bir gider doğrudan temin ile karşılanabilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temine Yönelik Alımlarda Süre Uzatım Kararında Mücbir Sebep Halleri Çerçevesinde Mi Değerlendirme Yapılmalıdır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temine Yönelik Alımlarda Akdedilen Sözleşmelerde Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümleri Mi Borçlar Kanunu Hükümleri mi geçerlidir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin Yöntemi İle  Stratejik Plan Hazırlattırılabilir Mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin Yönteminde Sözleşme Akdesilmesi Durumunda Ortada Bir İhale Olmaması Sebebiyle  Sözleşme Hükümleri Uygulanmayabilir Mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yunanistan’a yapılan gezi için  harcırah Kanunu çerçevesinde ödenen otel ve yol masraflarının doğrudan temin ile alım kapsamında ödenebilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin Yöntemi İle Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Kamu Zararı Doğurur Mu?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Toplu SMS alımını doğrudan temin ile gerçekleştirilebilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Piyasa Araştırmasında En Uygun Fiyat Veren Firmadan Alım Yapılması Hukuki Bir Zorunluluk Mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin İle İlgili Alımlarda Gerçekleştirme Görevlilerinin Mali Sorumluluğunun Nasıl Anlaşılması Gerekmektedir? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Koleji projesi ile ilgili kampanyanın tanıtımı amacıyla toplantı ve organizasyon bedeli adı altında özel bir okulun reklamının yapılması amacıyla harcamalar belediye bütçesinden karşılabilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Belediye Kanunu öğretmenlerin otel tatil ve konaklama giderlerinin belediye tarafından  karşılanması konusunda bir yetki ve görev vermekte midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Piyasa fiyat araştırması yapılmadan, tek teklif alınmak suretiyle öğrenci gezi giderleri bütçeden ödenmesi mevzuata uygun mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Belediye personeli gezisi amacıyla araç kiralanması ve yine belediye yönetici personeli için konaklamalı toplantı gezisi düzenlenmesi ve giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması mevzuata uygun mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Temsil Ağırlama Tören Yönergesi hükümlerine göre, Belediye Başkanlık makamı, Başkan yardımcıları, Müdürler ve Müdür yardımcılarının konaklamalı tatil giderinin bütçeden ödenebilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Televizyondaki hukuk program bedelinin belediye bütçesinden ödenmesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 60. maddesine göre belediye gideri olarak değerlendirmek mümkün müdür?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Otelde konaklayan işçi statüsünde çalışan danışmanlar, belediye baş şoför ve şoförleri ile basın müdürlüğü personelinin konaklama, restoran, çamaşır gibi diğer giderleri doğrudan temin yoluyla ödenebilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Bir ayakkabı alımı için tek firma tespit edip bu firmadan ihtiyacın temin edilmesi mümkün müdür?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Bazı firma ve mağazalardan büyük kısmı kime verildiği belli olmayan hediye satın alınması mevzuat hükümlerine aykırı mıdır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Piyasa fiyat araştırması yapılmadan,  Dünya Futbol Kongresine ilişkin sponsorluk bedelinin bütçeden karşılanabilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Beş yıldızlı otelde düzenlenen Erzincanlılar gecesinin tüm masraflarının ve yemekli olarak düzenlenen Kastamonulular gecesinin giderlerinin Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri kapsamında ya da herhangi bir biçimde bütçeden ödenmesi mümkün müdür?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Piyasa fiyat araştırması yapılmadan, tek teklif alınmak suretiyle Karadeniz illerinin tanıtımına ilişkin program çekimi ile müzik cd’si ve fıkra kitabı alımının mahalli müşterek nitelikte değerlendirilmesi ve belediye giderleri arasında yer alması mümkün olmadığı hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen parke döşeme işiyle ilgili olarak, hakediş raporu ekinde yer alan metraj cetvellerinde gösterilen imalat miktarından daha fazlası için ödeme yapılmasının kamu zararını doğuracağı hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde personelin çalışmadığı Pazar günleri için yol ve yemek bedellerinin ödenemeyeceği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Açık İhaleye İlişkin Sözleşme süresinin bitimi olan 21.11.2009 tarihinden sonra işin (hizmetin) aksamaması için doğrudan temin yolu ile alım yapıldığı anlaşıldığından söz konusu sözleşmenin geçerliliğini yitirdiği sözleşme süresinin dışındaki doğrudan alımlarda daha yüksek fiyatlar üzerinden yemek bedeli belirlenmesi konusunda mevzuata aykırılık bulunmadığı hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhaleye ilişkin sözleşme süresi devam ederken yeni oluşan ihtiyacın 4734 sayılı Kanunun 22/f maddesi doğrudan temin ile alınmasının mevzuata aykırılık teşkil eder mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin Yöntemi İle Belediye Başkanının Başkanının iştirak ettiği düğün, nişan ve diğer törenlerde takılmak üzere toplu olarak doğrudan temin suretiyle belediye bütçesinden 134 adet çeyrek altın alınması kamu zararı oluşturur mu?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.
Son Eklenen Sayıştay Kararları
 • Eki
  29
  2015

  462

  KONAKLAMA BEDELİ İÇİN ÖDENEN TUTAR HARCIRAH KANUNUNA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN TUTARDAN DAHA YÜKSEK OLABİLİR Mİ? ...
 • Eki
  29
  2015

  461

  SEÇİM SONRASI SEÇİM SONUÇLARININ İÇERDİĞİ SONUÇLARININ İÇERDİĞİ MESAJLARI ÇÖZMEK AMACIYLA ANKET YAPTIRIP BÜTÇEDEN ÖDENMESİ MEVZUATA UYGUN MUDUR? ...
 • Eki
  29
  2015

  459

  SEÇİM KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE KOKTEYL BEDELİNİN BÜTÇEDEN ÖDENMESİ MEVZUATA UYGUN MUDUR? ...
 • Eyl
  06
  2015

  455

  KADROLU DOKTORLAR DIŞINDA DEFİN HİZMETLERİ İÇİN MESAİ SAATLARİ DIŞINDA İKİ HEKİMLE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ İMZALANABİLİR Mİ? ...
Son Eklenen K.İ.K. Kararları
 • Eyl
  20
  2015

  457

  MAL ALIM İHALELERİNDE BİRDEN FAZLA MALIN İHALE EDİLDİĞİ DURUMDA HANGİ SEBEPLE GÖTÜRÜ BEDEL İHALEYE ÇIKILABİLİR? ...
 • Eyl
  11
  2015

  456

  İtiraz Olmadığı İçin Kesinleşmiş Olan İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Bölümüne "Kıdem Tazminatı Yüklenici Tarafından Ödecektir" Olarak Hüküm Koymanın Sonucu Ne Olacaktır? ...
 • Tem
  14
  2015

  444

  Karma sözleşmeli ihalelerde istekliler idarenin ilanda vermiş oldukları yüzde ile orantılı olarak teklif vermek zorunda mıdırlar? ...
 • Tem
  12
  2015

  443

    İHALE DOKÜMANINA İHALE TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN FİYAT FARKI KARARNAMESİ DOĞRULTUSUNDA ÖDEME YAPILACAKTIR DENİLMİŞ İSE İHALE İPTAL EDİLİR Mİ? YOKSA YENİ FİYAT FARKI KARARNAMESİ HÜKÜMLERİ Mİ UYGULANIR? ...
Son Eklenen Yüksek Fen Kurulu Kararları
 • Kas
  02
  2014

  145

  TEKNİK PERSONEL İŞİN TÜM SÜREÇLERİNDE İŞ YERİNDE BULUNMAK ZORUNDA MIDIR?   ...
 • Kas
  02
  2014

  144

  SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ AŞAMASINDA YAPIMI TAMAMLANAN İMALAT BEDELLERİNİN TESPİTİ NASIL BELİRLENİR? ...
 • Kas
  02
  2014

  143

  SÖZLEŞMENİN FESHİ SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER NELERDİR? ...
 • Kas
  02
  2014

  142

  İŞ ARTIŞI NEDENİYLE VERİLEN SÜRE UZATIMI NASIL HESAPLANACAKTIR? ...
Son Eklenen Makaleler
 • Kas
  13
  2015

  DOKÜMANLARIMIZDAKİ FİYAT FARKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİNİZ!!!

  GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi p...
 • Kas
  13
  2015

  KAMU İDARELERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELLERİNE VERMELERİ GEREKEN EĞİTİMLER

  GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiş olan çalışan tanımıyla; kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına alınmıştır. İşverenin genel yükümlülük...
 • Eki
  29
  2015

  GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?

  GİRİŞ             Başkası adına iş yapanların bu işleri sırasında yapmak durumunda oldukları harcamaları karşılamak için düşünülen ve uygulanan kaideler ve prensipler. Kelime manası “yol harcı”,...
 • Eki
  20
  2015

  %3 ÜN ÜZERİNDEKİ GEÇİCİ TEMİNATLARIN GELİR OLARAK KAYDEDİLMESİ SORUNSALI

        uygulamada genellikle şu sorularla karşılaşılmaktadır.   İstekli firma sözleşme imzalamaya yanaşmadı ve geçici teminatını gelir olarak kaydedeceğiz ancak söz konusu firma geçici teminat olarak teklif ettiği bedelin %3’ünden...
Son Eklenenler.
 • DOKÜMANLARIMIZDAKİ FİYAT FARKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİNİZ!!!
 • KAMU İDARELERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELLERİNE VERMELERİ GEREKEN EĞİTİMLER
 • 462
 • 461
 • GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?
En çok tıklananlar.
 • YAPIM İŞİ İHALELERİNDE ÖNEMLİ BİR AYRINTI TEKNİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
 • KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KİRALAMALARINA İLİŞKİN GENELGE DOĞRULTUSUNDA DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE TAŞINMAZ MAL ALIMI VEYA KİRALANMASI
 • KAMU İDARELERİNDEN DERNEK VE VAKIFLARA NAKDİ YARDIM YAPILMASI
 • GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?
 • ELEKTRİK ALIMLARI İHALE YOLU İLE ALINMAK ZORUNDA MIDIR?

Abone girişi

Vergi dairesinin banka hesaplarınızdaki haczini ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!

Site sayaç

00817965
Bugün
Dün
Bu hafta
Bu ay
Toplam
42
183
749
3527
817965
IP adresiniz 3.227.247.17
2021-01-21 04:34

Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

İstatistikler