K.İ.K. Kararları

Sözleşme Tasarısında İşin Süresi İle Birim Fiyat Cetvelinde Yer Alan Çalışma Gün Sayısı Birbiri İle Tutarlı Değilse İhale İptal Edilir Mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

ZEYİLNAME İLE DEĞİŞTİRİLEN İDARİ ŞARTNAMEDE DEĞİŞTİRİLEN SÖZLEŞME TASARISINDA UNUTULMUŞ OLMASI PROBLEM YARATIR MI?  

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Hizmet Alım İhalesi Kapsamında Gerçekleştirilen “Organizasyon İşinde ” İhale Üzerinde Kalan Firma’nın İhale Dokümanında “Alt Yüklenici Çalıştırılamaz” Hükmü Olmasına Rağmen Organizasyon İşinin Bir Kısmını Teşkil Eden Güvenlik İşini Alt Yükleniciye Vermesi Mümkün MÜDÜR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!