K.İ.K. Kararları

  İHALE DOKÜMANINA İHALE TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN FİYAT FARKI KARARNAMESİ DOĞRULTUSUNDA ÖDEME YAPILACAKTIR DENİLMİŞ İSE İHALE İPTAL EDİLİR Mİ? YOKSA YENİ FİYAT FARKI KARARNAMESİ HÜKÜMLERİ Mİ UYGULANIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlenmekle birlikte herhangi bir katsayıya anılan maddede ve diğer dokümanlarda yer verilmemesi durumunda fiyat farkının nasıl hesaplanacaktır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Yürürlüğe Girdikten Sonra Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanacaktır? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

8 İşçi İle 2008 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ve Sonrası İşlemler” İhalesine iş tanımı olarak fiyat farkı ödenebilİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların  maddesindeki fiyat farkı hesabında uygulanacak formül ve katsayıların değiştirileBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhale dokümanında çalışacak personel sayısı ve düzenlemesi bulunmayan yemek alımı ihalesinde asgari ücret artışı için fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı MIDIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhale konusu işin hizmet işi olduğu göz önünde bulundurulduğunda uygulanacak fiyat farkı esasının hizmet alımı ihalelerine yönelik olarak belirlenmesi gerekirken mal alımı ihalelerine yönelik olarak belirlenEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 fiyat farkı hesaplanabilmesi için, söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerine bu esaslarda yer alan BAKANLAR KURULU KARARNAMESİNDEKİ hükümleri koyma zorunluluğu BULUNMAKTA MIDIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!