K.İ.K. Kararları

MAL ALIM İHALELERİNDE BİRDEN FAZLA MALIN İHALE EDİLDİĞİ DURUMDA HANGİ SEBEPLE GÖTÜRÜ BEDEL İHALEYE ÇIKILABİLİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Karma sözleşmeli ihalelerde istekliler idarenin ilanda vermiş oldukları yüzde ile orantılı olarak teklif vermek zorunda mıdırlar?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GÖTÜRÜ BEDEL HIZMET ALIM IHALESINDE IŞ EKSILIŞI YAPILABILIR MI?.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLIF ALMAK SURETIYLE GERÇEKLEŞTIRILEN HİZMET ALIMLARINDA  IŞ ARTIŞININ MÜMKÜN MÜDÜR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLIF ALMAK SURETIYLE GERÇEKLEŞTIRILEN MAL ALIMLARINDA  IŞ ARTIŞININ MÜMKÜN MÜDÜR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!