K.İ.K. Kararları

“ÖZELLEŞTIRME VE IŞLETME HAKKININ DEVRINE ILIŞKIN BIR DURUMUN ORTAYA ÇIKMASI HALINDE IHALE SONUCUNDA IMZALANACAK SÖZLEŞME KENDILIĞINDEN SONA ERECEĞI, SÖZLEŞMENIN KENDILIĞINDEN SONA ERMESI DURUMUNDA KESIN TEMINAT DIŞINDA KAR MAHRUMIYETI VE BENZERI HERHANGI BIR ISTEKTE BULUNAMAYACAĞI” YÖNÜNDE DÜZENLEMENİN HUKUKA AYKIRI MIDIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

YÜKLENICI FIRMANIN IŞ BITIMINDE ÇALIŞTIRDIĞI PERSONELLERIN IHBAR, KIDEM VE IZIN ÜCRETLERINI ÖDEDIĞINE ILIŞKIN IBRANAMELERI IDAREYE SUNMASINI MÜTEAKIP VE SSK ILIŞIKSIZ BELGESI IBRASINDAN SONRA KESIN TEMINATI IADE EDILECEĞI HAKKINDAKI DÜZENLEMENIN MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKIL EDER Mİ? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yüklenimin bitiş tarihi 28.09.2009 olan  işte kesin teminatın süresinin 28.09.2014 tarihine kadar isteniLEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

a) Kesin Teminatın Süresiz Olarak İsteNE BİLİR Mİ? Hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

“Yükleniciye son istihkak ödemesi yapılmadan önce işçilerden usulünce alınmış bir ibraname getirilecek ve bu ibranamede Kanundan doğan hak ve alacaklara (Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı v.s.) ilişkin ödemelerin yine banka aracılığıyla ödendiğini gösteren belge idareye sunulacak, söz konusu belgeler sunulmadan son ay hak edişi ödenmeyecektir. Hak edişin belirtilen işçi alacaklarını karşılamaması durumunda kalan miktar kesin teminat mektubundan tahsil edilecektir.” ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEMENİN MEVZUATA AYKIRI MIDIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

işçi alacaklarının ödendiğini gösteren taahhütnamenin sunulmaması durumunda kesin teminatın iade edilmeyeceği yönündeki düzenlemenin YÜKLENİCİNİN İŞ MEVZUATINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI GÖZÖNÜNE ALINDIĞINDA HUKUKA UYGUN MUDUR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

   Özet: İdari şartnamenin “Kesin teminat” başlıklı 41 inci maddesinde, % 6 oranında kesin teminat alınacağı öngörüldükten sonra 41.3 maddesinde “Yüklenici tarafından ayrıca izin parası, kıdem tazminatları ve son aya ait maaş için 140.000 YTL kadar ek teminat verilecektir.” şeklinde düzenlemenin mevzuata aykırı MIDIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!