K.İ.K. Kararları

TSE onay işlemlerinin uzun sürmesi hangi durumlarda mücbir sebep hali olarak kabul edilebilir?        

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İşçilerin iş yavaşlatması nedeniyle ifa süresi içinde teslim edilememesinin mücbir sebep olarak değerlendirilebi̇li̇r mi̇?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

“Sel”in mücbir sebep olarak değerlendirilebilmesi i̇çin hangi koşullar gerekmektedir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Gerçekleşen bir olayin 4735 sayili kamu ihaleleri sözleşmeleri kanununun maddenin (e) bendindeki ''gerektiğinde kurum tarafindan belirlenecek benzeri diğer haller" den sayilmasi için kamu i̇hale kurulunun görüşü zorunlu mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İnşaat bünyesinde yer alan "ön germe çelik halatın" teminindeki güçlüğün mücbir sebep olarak değerlendirelebilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

ihale sürecinde karşılaşılan bir olayın mücbir sebep olup olmadığının tespiti için kamu ihale kurumuna başvurulmak zorunda mıdır? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

mücbir sebep halleri kamu idarelerinin kendisi tarafından tespit edilebilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Malın Üretiminin Düşmesi Mücbir Sebep Midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İthal Edilen Mallar İle İlgili İşlemlerin İthal Edilen Ülkece Tamamlanmamış Olması Mücbir Sebep Midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Helikopter Uçuş İzni İptali Mücbir Sebep Midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İthal Edilen Malzemeleri Taşıyan Aracın Kaza Yapmış Olması Mücbir Sebep Midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yüklenicinin Başka Bir Firmadan Tedarik Edeceği Mal İle İlgili Problem Yaşaması Mücbir Sebep Olarak Değerlendirilebilir Mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İthalatın Yapılacağı Ülkede Resmî Tatil Olması Ve Bu Sürede Gümrüklerin Çalışmaması Mücbir Sebep Midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Havalimanında gönderilmesi gereken malların bekletilmesi veyahut mal teslimlerinde diğer ülke limanları veya havayolu şirketlerinden meydana gelen gecikmeler mücbir sebep midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

“özelleştirme ve işletme hakkının devrine ilişkin bir durumun ortaya çıkması halinde ihale sonucunda imzalanacak sözleşme kendiliğinden sona ereceği, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi durumunda kesin teminat dışında kar mahrumiyeti ve benzeri herhangi bir istekte bulunamayacağı” yönünde düzenlemeNİN HUKUKA AYKIRI MIDIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

03.01.2011 tarihinden başlamak üzere 4 (dört) günlük istirahat RaporunUN SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA ENGEL OLACAK ŞEKİLDE  mücbir sebep olarak değerlendirilEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!