K.İ.K. Kararları

İstenilen sigortanın kapsamı “Yüklenici genel mutfakta yangın, besin zehirlenmesi gibi rizikolar” şeklinde belirlenmişken, yaptırılacak sigortanın teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmamasının mevzuata aykırı mıdır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdare tarafından sigorta yapılacağı saptandığında bu sigortanın türü ile teminatın kapsam ve limitlerinin tereddüde mahal vermeyecek şekilde ihale dokümanında düzenlenmiş olması gerekli midir? yoksa genel ifadeler yeterli midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde yer alan düzenlemede iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması sorumluluğunun idareye mi yoksa yüklenicinin mi olduğu hususunun açıklığa kavuşturulması gerektiği ve Sözleşme tasarısında iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması sorumluluğunun Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 19’uncu madde hükmü doğrultusunda hareket edileceği yönündeki düzenlemenin mevzuata aykırı mıdır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!