Makaleler

GİRİŞ

            Başkası adına iş yapanların bu işleri sırasında yapmak durumunda oldukları harcamaları karşılamak için düşünülen ve uygulanan kaideler ve prensipler. Kelime manası “yol harcı”, “yol parası”, “yolda harcanmak üzere verilen” demektir. Türk hukuk sisteminde ise, Harcırah Kanunu’nda ifadesini bulmuştur.

            1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise, harcırah, “bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını” ifade etmektedir.

Uygulamada ise, Harcırah, asıl görevli bulundukları yerden başka yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere asıl görevli oldukları yerde yapmak zorunda olmadıkları giderlere veya asıl görevli bulundukları yerlerden başka yerlerde bulunan görevlere naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık yapılan ödemeler şeklinde ifade edilebilmektedir. Harcırah Kanunu kısa bir Kanun olmasına rağmen uygulamada bir çok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu makalede geçici göreve giden personelin özel arası ile seyahat etmesi durumunda kendisine aracının masrafının (benzin vb.) verilip verilemeyeceği ve harcırah beyannamesinde dikkat etmesi gereken hususlara yer verilecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!