Makaleler

GİRİŞ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiş olan çalışan tanımıyla; kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına alınmıştır. İşverenin genel yükümlülükleri, Kanunun özellikle 4 üncü maddesinde düzenlenmiş olup diğer maddelerde de işverenler için yükümlülükler bulunmaktadır. Bu bağlamda, Kamu kurumlarındaki çalışanlar için de idarenin, yürürlük tarihlerini dikkate alarak, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlama yükümlülüğü mevcuttur. 30 Haziran 2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 30 Haziran 2014’te yürürlüğe girmekle birlikte;

 -Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma,

 -Acil Durum Planları, Yangın ve İlkyardım,

 -İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi,

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu,

 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yürürlüğe giren uygulamalardan biriside kurum personeline iş güvenliğine ilişkin eğitimin verilmesidir. Bu makalemizde kamu idarelerinin personellerine verecekleri iş güvenliği eğitimlerinde dikkat edecekleri hususlar irdelenmeye çalışılacaktır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!