Makaleler

      uygulamada genellikle şu sorularla karşılaşılmaktadır.

  İstekli firma sözleşme imzalamaya yanaşmadı ve geçici teminatını gelir olarak kaydedeceğiz ancak söz konusu firma geçici teminat olarak teklif ettiği bedelin %3’ünden daha fazlasını vermiş durumdadır. Acaba geçici teminatın fazla yatırılan kısmını iade edebilir miyiz? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.
Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GİRİŞ

Kamu İhale Kurumu’nun 2012 yılı istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl içerisinde 95 milyar TL’lik kamu alımı gerçekleşmiştir.[1] Ekonomimiz açısından önemli büyüklüğe ulaşan kamu alımları piyasanın düzenlendiği mevzuat 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’dur. İdarelerimiz bu kanun uyarınca ihtiyaçlarını tedarik için ihaleye çıkmakta ve isteklilerimizde bu Kanun düzenlemeleri doğrultusunda tekliflerini hazırlamakta ve ihale komisyonlarınca değerlendirilmektedirler. İhale komisyonlarınca isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında vergi borcu ve sosyal güvenlik borcu sorgulaması yapıp yamayacaklarına ilişkin olarak sorun makalemizin konusunu teşkil edecektir.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Yüklenici ile idarelerin eşitliği ilkesi ayrıntılı olarak makalemizde yer verilecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

GİRİŞ

            Kamu İhale Kurumu 2013 yılı istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl içerisinde yaklaşık 100 milyar TL’lik kamu alımı gerçekleşmiştir.[1]  Her yıl büyümekte olan kamu alımları piyasasından pay almak isteyen istekliler ile ihtiyaçlarını tedarik etme amacında olan idarelerin oluşturduğu bu piyasanın kurallarının işlendiği temel mevzuat ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’dur. İdarelerimiz bu kanun uyarınca ihtiyaçlarını tedarik için ihaleye çıkmakta ve isteklilerimizde yine 4734 sayılı Kanun düzenlemeleri doğrultusunda tekliflerini hazırlamakta ve ihale komisyonlarınca değerlendirilmektedirler.

İsteklilerimizin ihalelere teklif vermeleri için bir çok ön koşul gerekmekle birlikte bu koşullardan birisi de isteklilere ait iş deneyiminin olmasıdır. Ancak şirketler ticaret hayatında yaşanan olaylar sonucu bölünebilmektedir. Bu yazımızda şirket bölünmesi sonucunda iş deneyim belgesinin durumunun ne olacağı açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!