Makaleler

GİRİŞ

Yapım işlerinde, uygulama projesine dayalı şekilde anahtar teslimi götürü bedel ihale yapılması esas olmakla birlikte, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun aşağıda belirtilen hallerinde birim fiyat teklifi almak suretiyle ihaleye çıkılabilir.

-Özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özellikleri gerekli olan nitelikte belirlenemeyen işlerde ön veya kesin proje üzerinden,

-Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işlerde ön veya kesin proje üzerinden,

-Her türlü onarım işlerinde kesin proje üzerinden,

-İşin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergah değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, yeni bina işleri hariç, işlerde kesin proje üzerinden.

Makalemizde Birim fiyat teklif almak suretiyle ihalesi yapılan işlerde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve bu artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, iş kalemine ait birim fiyatın ne şekilde revize edileceği konusunda bilgi verilecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GİRİŞ           

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilen ve yürütülen yapım işi ihalelerine ilişkin düzenlemelerin ayrıntıları yapım işi uygulama yönetmelikleri ve eklerinde yer almaktadır. Bu makalemizde Sayıştay denetçilerince sıkça sorgu konusu yapılan yapım işi ihalelerinde teknik personel çalıştırılma zorunluluğu hususu ayrıntılı olarak işlenmeye çalışılacaktır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!