Makaleler

1.GİRİŞ:

            Bir kamu kuruluşuna, özel bir kuruluşa ya da bir kişiye karşı bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir taahhüdün yerine getirilmesi için müteahhit veya borçlu lehine, bankanın belli bir paraya kadar kefilliğini taşıyan mektuplara kefalet ya da teminat mektubu denir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde isteklilerden geçici teminat; yükleniciden de kesin teminat alınmaktadır. Kesin teminat ihalelerin sözleşme hükümlerinin uygulanması safhasında çeşitli hallerde idarelerce gelir olarak kaydedilmektedir. Kesin teminatın idarelerce gelir olarak kaydedildiği durumlarda idarelerce unutulan bir husus olan teminatın güncellenerek kaydedilmesi makalemizin konusunu teşkil edecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Aşağıda sözleşmenin devri ile ilgili olarak diğer makalelerde yer verilmeyen hususlara yer verilmiştir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

4735 sayılı Kanunun 16. maddesinde; sözleşme devirleriyle ilgili olarak önceki düzenlemelere nazaran yenilik sayılması gereken “zorunlu hallerde” ifadesine yer verilmiştir. Hukuki tabirle mücbir sebep olarak bildiğimiz bu ifade idareye takdir yetkisi vermektedir. Bu takdir yetkisi sınırsız bir yetki değildir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yüklenici ile idare tarafından sözleşmenin akdedilmesi sonucunda karşılılıklı olarak yükümlülük altına girerler. Bu yükümlülük yüklenici açısından edimini sözleşme hükmü doğrultusunda yerine getirmek idare açısından ise edimini yerine getiren yüklenicinin sözlşeme doğrultusunda ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ‘nun 16’ncı maddesinde “Sözleşmenin Devri” Hususu düzenlenmiştir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!