Sayıştay Kararları

GECİKME CEZASI ORANI SAYIŞTAY MAHKEMELERİNCE DÜŞÜRÜLE BİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GECİKME CEZASI ORANI İDARELERCE DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Geçici kabul ve sözleşme süresinin sonu arasindaki süre için gecikme cezasinin kesilmesi gerekmekte midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

TİP SÖZLEŞMELERDE BELİRTİLEN ORANLARDAN DAHA FAZLA BİR ORANDA GECİKME CEZASI YÜKLENİCİ İLE İMZALANAN SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLMÜŞ İSE UYGULANACAK MIDIR?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

HİZMET ALIM İHALELERİN ALT DÜZENLEMELERİNE AYKIRI OLARAK %3 LİK GECİKME CEZASI ORANI YÜKLENİCİ İLE İMZALANAN SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLMÜŞ İSE UYGULANACAK MIDIR?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Feshedilen sözleşmede gecikme cezası ihtar süresi kadar mı yoksa feshe kadarki süreye kadar mı kesilir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

YAPIM İŞİ İHALESİNDE İŞ YERİ TESLİMİNİN GECİKMİŞ OLMASI SEBEBİYLE VERİLEN SÜRE UZATIMI BU SÜRE İÇİN KESİLMEYEN GECİKME CEZAI NEDENİYLE KAMU ZARARI DOĞURACAK MIDIR?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yer tesliminden itibaren 150 takvim günü olarak belirlenen iş süresinin hesabında, ilin havanın fen noktasından çalışılmayan günleri dikkate alınmış olduğundan ve bu sebeple ayrıca süre uzatımı verilemeyeceğinden sözleşmeye göre belirlenmiş iş bitim tarihinden sonra yapılacak çalışmalar cezalı çalışma kapsamında değerlendirilecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Sözleşme İmzalandıktan Sonra Gecikme Cezası Oranının İdarelerce Değiştirilemeyeceği Ancak Mahkemeler Tarafından Değiştirilebileceği Hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 Gecikme Cezası Oranlarının Sözleşme İmzalandıktan Sonra İdarece Değiştirilemeyeceği Hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Gecikme Cezası ihtarın yükniciye tebliğ edildiği tarihten değil, sözleşmenin 17 ve idari şartnamenin 52 nci maddesinde belirtilen teslim süresinin sona erdiği günden sonraki takvim gününden itibaren başlamaktadır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Gecikme Cezası ihtarın yükniciye tebliğ edildiği tarihten değil, sözleşmenin 17 ve idari şartnamenin 52 nci maddesinde belirtilen teslim süresinin sona erdiği günden sonraki takvim gününden itibaren başlamaktadır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdarenin sözleşme ve idari şartnamedeki gecikme cezasına ilişkin yetkileri boşluk bırakılan kısımların dipnotları dikkate alarak doldurması ile sınırlı olduğu ve idarelerin boşlukları doldururken Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuata aykırı hükümler koyamayacağı hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

yüklenici firma …malın teslim edilmesi gereken son gün olan 04.12.2006 tarihinde idareye vermiş olduğu dilekçede; taahhüde konu Jeneratöre ait, dizel motorunun yurt dışından ithal edileceğini ileri sürerek 22 (yirmi iki) takvim günü süre uzatımı talebine olumlu cevap veren idarenin gecikme cezası kesmeyerek kamu zararına sebebiyet verdiği hk.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Süre uzatım kararı olmaksızın zamanında bitirilmeyen yapım işi için gecikme cezasının kesilmesi gerektiği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Gecikme Cezasının Kesilmesi İçin Yükleniciye Tebligat Yapılması Gerekmediği Hk.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Açık İhale İle Gerçekleşen Mal Alımlarında Sözleşme Süresi İçinde Gerçekleştirilmeyen Mal Tesliminde Gecikme Cezasının Kesilmesi Gerektiği Hk.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Akdedilen sözleşme hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilen mal teslimleri doğrudan temin yöntemiyle dahi olsa sözleşmede bir gecikme cezası öngörülmüş ise uygulanması gerektiği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Akdedilen sözleşme hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilen mal teslimleri doğrudan temin yöntemiyle dahi olsa sözleşmede bir gecikme cezası öngörülmüş ise uygulanması qhk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

{akeebasubs 15GUN}

Bu yazı sadece ödemeli aboneliklere açıktır.

{/akeebasubs} {akeebasubs !15GUN}

 

Özet: Akdedilen sözleşme hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilen mal teslimleri doğrudan temin yöntemiyle dahi olsa sözleşmede bir gecikme cezası öngörülmüş ise uygulanması gerektiği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!