Sayıştay Kararları

GECİKME CEZASI ORANI İDARELERCE DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhale dokümanını oluşturan belgeler arasında yer alan sözleşme tasarısında a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c sabit katsayıları için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde ağırlık oranı temsil katsayıları belirlenmiştir. Bu katsayıların idari şartnamede gösterilmemiş olması, idari şartname ile sözleşme tasarısı arasında bir çelişki olarak değerlendirilebilir mi? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdari şartname ve sözleşmenin“Diğer hususlar” bölümünde şartname ve sözleşmenin dipnotlarında yer alan gecikme cezasına ilişkin düzenlemelere aykırı hususlar yazılması hukuken uygun mudur? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Sözleşme tasarısında a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c sabit katsayıları için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde ağırlık oranı temsil katsayıları belirlenmiştir. Bu katsayıların idari şartnamede gösterilmemiş olması, idari şartname ile sözleşme tasarısı arasında bir çelişki olarak değerlendirilebilir mi? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Şartnamede fiyat farkı ödeneceği belirtildiği halde a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarının belirtilmemiş olması ancak sözleşmede a1, a2, b1, b2, c ve d katsayılarına yer verilmesinin durumu sözleşme ve şartnameler arasında bir uyumsuzluk sayılabilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!