Sayıştay Kararları

İş artişina ilişkin olarak süre uzatiminin iş artişiyla orantili olmasi gerekli midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İlave iş artışı nedeniyle verilen 11 günlük süre uzatımının, sözleşmesine göre işin bitim tarihi olan 29.11.2006 tarihine eklenmeyerek çalışılmayan dönemin bitimine eklenmesin mevzuata uygun mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İlave iş artışı nedeniyle verilen 11 günlük süre uzatımının, sözleşmesine göre işin bitim tarihi olan 29.11.2006 tarihine eklenmeyerek çalışılmayan dönemin bitimine eklenmesinde gecikme cezasına sebebiyet verecek midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

SÜREKLİLİK ARZ EDEN BİRİM FİYATLI HİZMET ALIMLARINDA İŞ ARTIŞI SEBEBİYLE SÜRE UZATILABİLİR Mİ?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

İŞ YERİ TESLİMİNİN GECİKMİŞ OLMASI SEBEBİYLE YÜKLENİCİYE SÜRE UZATIMI VERİLMESİ HUKUKEN MÜMKÜN MÜDÜR?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Sözleşmede belirtilen çalışılmayan günler için yükleniciye süre uzatımı verilebilir mi ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdarece yüklenicinin süre uzatım talebi dışındaki gerekçelerle süre uzatımı verilebilir mi? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Heyelan Gibi doğal afetlerde Hallerinde Süre Uzatımı İçin Yüklenicinin Olayın Vukuu Tarihi İtibariyle 20 Gün İçinde İdareye Yazılı Başvuru Şartının Aranmasına Gerek var mıdır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

yüklenici firmanın … dizel motorunun yurt dışından ithal edileceğini ileri sürerek 22 (yirmi iki) takvim günü süre uzatımı talebine olumlu cevap verilebilir mi?  

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!