Sayıştay Kararları

Heyelan’ın Mücbir Sebep Halleri Arasında Sayılabileceği Hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yurt dışından ithal edilecek malzemenin sözleşme süresi olan 25 (yirmi beş) takvim günü geçtikten sonra gerekçe olarak ileri sürülmesi, mücbir sebep koşullarına uymadığı hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!