Sayıştay Kararları

Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleştirilen Alımlarda İhale Komisyonu Kurulumuş İse İhale Kararı Kaynaklı Damga Vergisi Doğacak Mıdır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

SÖZLEŞME NÜSHA ADEDİ BİRDEN FAZLA İSE SÖZLEŞME KAYNAKLI DAMGA VERGİSİ DE BİRDEN FAZLA MI OLACAKTIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

KDV TEVFİKATININ YAPILMAMASI KAMU ZARARI OLARAK DEĞERLENDİRİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Hazine teşviği nedeniyle yüklenicinin %5 sgk prim kesintisi hakedişinden kesilmesi gerekmekte midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

SÖZLEŞME NEDENİYLE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN DAMGA VERGİSİ YÜKLENİCİNİN TEMİNATINDAN MAHSUBEN KESİLEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

HAZINECE VERILEN BEŞ PUANLIK PRIMLERIN KESILMEMESI KONUSUNDA VERILEN YARGITAY KARARININ SAVUNMADA SUNULMASI SAYIŞTAY YARGISINDAN BERAAT ETME SONUCUNU DOĞURUR MU?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İş makinesi kiralaması işinde; yüklenici ödemelerinden Gelir Vergisi tevkifatının yapılması gerekli midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Süre Uzatımı Nedeniyle Yıllara Sari Bir İşe Dönüşen İhalede Gelir Vergisi Tevkifatının Yapılması Gerekli Midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Hazine tarafından karşılanan %5’LİK Hazine Katkısının Hakedişten Kesilmesi gerekli midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Hazine tarafından karşılanan %5'lik Hazine Kesintisi'nin Yükleniciden Tahsil Edilemeyeceği Hakkında Bir Sayıştay Kararı Var Mıdır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!