Sayıştay Kararları

Doğrudan Temine Yönelik Alımlarda Akdedilen Sözleşmelerde Süre Uzatım Kararının Mücbir Sebep Halleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Mi Gereklidir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin ile yapılan alımlarda yükleniciler mal teslimini sözleşmede öngörülen süreler içerisinde gerçekleştirmemesi sonucu eğer sözleşmede günlük gecikme cezası öngörülmüş ise ceza kesilecek midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temine Yönelik Alımlarda Akdedilen Sözleşmelerde Kamu İhale Kanunu Hükümleri mi Yoksa Borçlar Kanunu Hükümleri mi Geçerlidir? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin Alımına Yönelik Oluşturulan Sözleşmede Olmamasına Rağmen Şartnamede Eğer Gecikme Cezası Öngörülmüş İse Bu Gecikme Cezası Uygulanacak Mıdır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Bir ihale usulü olmaması sebebiyle doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında, zamanında teslim edilmeyen mal ve hizmet alımları için akdedilen sözleşme gereğince kesilmesi gereken gecikme cezalarınından vazgeçilebilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin İle Gerçekleştirilen Alımda Akdedilen Sözleşmeye Esas Alım Öngörülen Sürede Olmamasına Rağmen Tam Olarak Gerçekleşmiş İse İdare Olarak Gecikme Cezasından Vazgeçilebilir Mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!