Sayıştay Kararları

Gelir Vergisi Kanunu ile vergiden muaf tutulan esnaf tarafından yapılan teslim ve hizmetler için katma değer vergisi ödenmesi Mevzuata Uygun Mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen iş makinesi kiralaması işinde; yüklenici ödemelerinden Gelir Vergisi tevkifatının yapılması gerekli midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!