Sayıştay Kararları

KONAKLAMA BEDELİ İÇİN ÖDENEN TUTAR HARCIRAH KANUNUNA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN TUTARDAN DAHA YÜKSEK OLABİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

HANGİ DURUMLARDA BELEDİYE MECLİS ÜYESİNDEN SATIN ALINAN MALZEMELER KAMU ZARARI OLUŞTURMAZ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Teminle Gerçekleştirilen Alımlarda Piyasa Fiyat Araştırmasında Yüksek Teklif Veren Firmadan Alım Yapılması Piyasa Gereği Midir Yoksa Kamu Zararı Olarak Mı Değerlendirilir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Temsil ağırlamanın giderleri olarak  personele gece vardiyası vb. gibi hallerde gerçekleşen yemek ve içecek bedellerinin bütçeden ödenmesi mümkün müdür?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin Yöntemiyle Memur ve İşçiler İçin Grip Aşısı Alınabilir Mi? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Toplu İş Sözleşmesinde, personele yapılacak giyim yardımları arasında “t-shirt” verileceğine dair herhangi bir ifade olmamasına rağmen personel için böyle bir gider doğrudan temin ile karşılanabilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temine Yönelik Alımlarda Süre Uzatım Kararında Mücbir Sebep Halleri Çerçevesinde Mi Değerlendirme Yapılmalıdır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temine Yönelik Alımlarda Akdedilen Sözleşmelerde Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümleri Mi Borçlar Kanunu Hükümleri mi geçerlidir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin Yöntemi İle  Stratejik Plan Hazırlattırılabilir Mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin Yönteminde Sözleşme Akdesilmesi Durumunda Ortada Bir İhale Olmaması Sebebiyle  Sözleşme Hükümleri Uygulanmayabilir Mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yunanistan’a yapılan gezi için  harcırah Kanunu çerçevesinde ödenen otel ve yol masraflarının doğrudan temin ile alım kapsamında ödenebilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin Yöntemi İle Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Kamu Zararı Doğurur Mu?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Toplu SMS alımını doğrudan temin ile gerçekleştirilebilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Piyasa Araştırmasında En Uygun Fiyat Veren Firmadan Alım Yapılması Hukuki Bir Zorunluluk Mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Doğrudan Temin İle İlgili Alımlarda Gerçekleştirme Görevlilerinin Mali Sorumluluğunun Nasıl Anlaşılması Gerekmektedir? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Koleji projesi ile ilgili kampanyanın tanıtımı amacıyla toplantı ve organizasyon bedeli adı altında özel bir okulun reklamının yapılması amacıyla harcamalar belediye bütçesinden karşılabilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Belediye Kanunu öğretmenlerin otel tatil ve konaklama giderlerinin belediye tarafından  karşılanması konusunda bir yetki ve görev vermekte midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Piyasa fiyat araştırması yapılmadan, tek teklif alınmak suretiyle öğrenci gezi giderleri bütçeden ödenmesi mevzuata uygun mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Belediye personeli gezisi amacıyla araç kiralanması ve yine belediye yönetici personeli için konaklamalı toplantı gezisi düzenlenmesi ve giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması mevzuata uygun mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Temsil Ağırlama Tören Yönergesi hükümlerine göre, Belediye Başkanlık makamı, Başkan yardımcıları, Müdürler ve Müdür yardımcılarının konaklamalı tatil giderinin bütçeden ödenebilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!