Yüksek Fen Kurulu Kararları

2886 SAYILI İHALE KANUNU ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞİNDE FİYAT FARKI ÖDEMELERİ FARKLI BİR SÜREÇTE Mİ HESAPLANIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İDAREDEN KAYNAKLI SEBEPLERLE YER TESLİMİNİN GEÇ OLMASI SEBEBİYLE OLUŞAN FİYAT FARKI ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

  PROJE DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU YENİ BİRİM FİYATLA OLUŞAN İMALATLARDA FİYAT FARKI NASIL HESAPLANIR?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın, idarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için belirtilen esaslar çerçevesinde fiyat farkı verilecek midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

SÖZLEŞMESİNDE FİYAT FARKI ÖDENMEYECEĞİ BELİRTİLEN İŞLERDE SÜRE UZATILMASI DURUMUNDA FİYAT FARKI ÖDENİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu'na aykırı olarak düzenlenerek imzalanmış olan söz konusu Sözleşmede, 15.2. maddesine göre fiyat farkının verilemeyeceği hükmü yer almasına rağmen fiyat farkı ödenebilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Sözleşme ve ekleri hükümlerine göre gerçekleşecek proje değişikliği sonucu sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin fiyatları sözleşmenin imzalandığı tarihe göre mi yoksa uygulamanın yapıldığı tarihe göre mi hesaplanacaktır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!