Yüksek Fen Kurulu Kararları

YAKLAŞIK MALİYET HESABI SÖZLEŞME VE EKLERİ GİBİ BAĞLAYICI BİR YÖNÜ BULUNMAKTA MIDIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

YÜKLENİCİ FİRMANIN zeminin kaya çıktığını ancak, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında zeminin kaya olduğunun dikkate alınmadığını ifade ederek, zemine göre mağduriyetlerinin giderilmesi İFADESİ DOĞRULTUSUNDA EKSTRA BİR ÖDEME YAPILABİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

          ANAHTAR TESLIMI GÖTÜRÜ BEDEL IŞLERDE PROJEDE YER ALIP, YÜKLENICI TEKLIFINDE YER ALMAYAN IMALATLAR SÖZLEŞME BEDELINE DAHIL MIDIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

PROJE DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ İMALATLARIN BEDELİ YÜKLENİCİYE ÖDENMELİ MİDİR? YOKSA SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL MİDİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Uygulama projelerinde yer almadığı için iş kapsamında olmadığı ve  yaptırılmasına ihtiyaç olmadığına idaresince karar verilmiş olması itibariyle 1,5 mm jeomembran su yalıtım imalatına ilişkin bedelin; bu imalata pursantaj cetvelinde yer verilmiş olması gerekçesiyle sözleşme bedelinden düşülmesi hukuka uygun mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Uygulama projeleri ve Teknik Şartnamede yer almayan sadece mahal listesinde yer verilen bir poz imal edilmedi diye hakedişten kesinti yapılır mı?  

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Şartnameye konulmuş olan Doğacak ilave imalat ve  malzemeler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir….” düzenlemesinin yapılmasından anlaşılması gereken nedir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Mimari proje kat planlarında asansör kovası boşluklarının gösterilmiş olması,  asansörlerin sözleşme kapsamında olduğu anlamına gelir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Uygulama projesinin değişmediği ancak projenin uygulanacağı yerin değiştiği durumlarda yükleniciye iş artışı kapsamında bir bedel ödenecek midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Uygulama projesinde yer almamasına rağmen, bina dışı kanalizasyon hattına ait bir uygulama projesi bulunmamasına rağmen, Kanalizasyon bağlantı noktasının Özel Teknik Şartnamesinde tanımlandığı gerekçesiyle yükleniciden bina dışı kanalizasyon imalatı talep edilebilir mi?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

yüklenicinin geçici hakediş raporlarına bir itirazının olmadığı, dolayısıyla da hakedişleri olduğu gibi kabul etmiş sayılır mı?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!