Yüksek Fen Kurulu Kararları

SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ AŞAMASINDA YAPIMI TAMAMLANAN İMALAT BEDELLERİNİN TESPİTİ NASIL BELİRLENİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

SÖZLEŞMENİN FESHİ SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER NELERDİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

FESİH KESİN HESABI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

MENFİ ZARAR NEDİR? NASIL TESPİT EDİLİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

MÜSPET ZARAR NEDİR? NASIL TESPİT EDİLİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

BAŞKA BİR FİRMA İLE SÖZLEŞME AKDEDİLSEYDİ ARADAKİ KAYBI SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN YÜKLENİCİDEN TAHSİL EDEBİLİR MİYİZ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

KESİN TEMİNATIN GÜNCELLENMESİNE ESAS OLMAK ÜZERE TASFİYE ONAY TARİHİ NASIL TESPİT EDİLECEKTİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

TASFİYE HALİNDE KESİN TEMİNATIN TÜMÜ MÜ GELİR OLARAK KAYDEDİLECEKTİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

kamu ihale kurulunun düzeltici işlemi sonrası eski firma ile sözleşmenin feshi ve yeni firma ile yeni sözleşme imzalanması durumunda iki firmanın teklifi arasındaki fark kamu zararı mıdır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Tasfiye edilen işin kesin hakediş tutarının hesaplanmasında gelir vergisi tevkifatının yapılIR MI?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Kamu İhale Kurumunca verilen düzeltici işleme yönelik olarak yeni yüklenici ile imzalanacak sözleşmenin bedeli NE KADAR OLACAKTIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

Kamu İhale Kurulu DÜZELTİCİ kararından önce BAŞKA BİR FİRMA İLE imzalanmış sözleşmenin tasfiye hakkedişi NASIL DÜZENLENİR? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

Kamu İhale KuruluNUN DÜZELTİCİ kararından önce imzalanmış sözleşmenin feshi mi yoksa tasfiyesi mi gerekİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

SÖZLEŞME FESHEDİLMEDEN YÜKLENİCİNİN HAKEDİŞİNDEN GEÇİCİ KABUL NOKSANLARI İÇİN TUTULAN BEDEL İADE EDİLECEK MİDİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

KAMU İHALE KURUMUNUN DÜZELTİCİ İŞLEMLERİ SONUCU ESKİ SÖZLEŞMEYE YÖNELİK FESİH İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞECEKTİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

KAMU İHALE KURUMUNUN DÜZELTİCİ İŞLEMİ SONUCU ESKİ SÖZLEŞMENİN UYGULANMA SAFHASINDA FESHEDİLDİĞİ BİR İHALEDE YENİ FİRMA İLE HANGİ SÖZLEŞME BEDELİ ÜZERİNDEN SÖZLEŞME İMZALANACAKTIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 FESİH SONRASI KESİN HAKEDİŞ BEDELİ NASIL HESAPLANACAKTIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 FESİH SONRASI HAKEDİŞ BEDELİ NASIL HESAPLANACAKTIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

TASFİYE EDİLEN İŞİN KESİN HAKEDİŞ TUTARININ HESAPLANMASINDA GELİR VERGİSİ ÖDENECEK MİDİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Kamu İhale Kurumu’nın düzeltici işlemi sonrası yüklenici ile imzalanan sözleşmenin FESHİ SONRASI KİK KARARI SONUCU SÖZLEŞME İMZALANACAK YENİ YÜKLENİCİ İLE HANGİ BEDEL ÜZERİNDEN SÖZLEŞME İMZALANACAKTIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!