Yüksek Fen Kurulu Kararları

İŞ ARTIŞI NEDENİYLE VERİLEN SÜRE UZATIMI NASIL HESAPLANACAKTIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

HAKEDİŞ TAHAKKUK SÜRESİ BAŞLAMA TARİHİ NEDİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

HAKEDİŞ ÖDEMELERİNİN GECİKTİRİLMESİ SEBEBİYLE SÜRE UZATIM KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

HAKEDİŞ ÖDEMELERİNİN GECİKTİRİLMESİ SEBEBİYLE SÜRE UZATIMI VERİLEBİLMESİ İÇİN YÜKLENİCİNİN 20 GÜN İÇİNDE BAŞVURMASI GEREKLİ MİDİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

PROJE DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİYLE SÜRE UZATIM KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

PROJE DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİYLE VERİLECEK SÜRE UZATIMI NASIL HESAPLANACAKTIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İNŞAATIN İDARE TARAFINDAN DURDURULMASI SÜRE UZATIMI İÇİN GEÇERLİ BİR SEBEP MİDİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

SÜRE UZATIMI SEBEBİYLE İŞ PROGRAMI NASIL REVİZE EDİLECEKTİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Çimento temininde daralma olduğu ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği sebebiyle beton imalatında meydana gelen gecikmenin, süre uzatımı olarak verilEBİLİR Mİ?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GERÇEKLEŞEN BİR OLAYIN 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun Maddenin (e) bendindeki ''gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller" den sayılması için KAMU İHALE KURULUNUN GÖRÜŞÜ ZORUNLU MUDUR?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın, idarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için belirtilen esaslar çerçevesinde fiyat farkı verilecek midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

SÖZLEŞMESİNDE FİYAT FARKI ÖDENMEYECEĞİ BELİRTİLEN İŞLERDE  SÜRE UZATILMASI DURUMUNDA FİYAT FARKI ÖDENİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

SÜRE UZATIMI SONUCU ÖDENEK AKTARMASI VE İŞ PRORGRAMI REVİZESİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

PROJE DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE SÜRE UZATIMI GEREKTİĞİNDE ÖDENEK AKTARIMI NASIL GERÇEKLEŞECEKTİR?  

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

         PROJE DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE SÜRE UZATIMI NASIL HESAPLANACAKTIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!