Yüksek Fen Kurulu Kararları

YENİ BİRİM FİYATIN Sözleşme Bedeli ve Yaklaşık Maliyetten Hareketle bulunacak bir oranda oluşturulDUĞUNDA YÜKLENİCİ BU YENİ BİRİM FİYATI KABUL ETMEK ZORUNDA MIDIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 YENİ BİRİM FİYATIN Sözleşme Bedeli ve Yaklaşık Maliyetten Hareketle bulunacak bir oranda oluşturulABİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

ÇNÜ VE ÖZEL FİYAT TARİF AÇIKLAMALARINDA "Yarma ve dolgu imalatlarından çıkacak fazla malzeme, İDARE'nin gösterdiği yere yine İDARE'nin istediği şekilde depo edilecektir, bu taşıma için ayrıca ilave bedel ödenmeyecektir." YER ALMASINA RAĞMEN NAKLİYAT BEDELİ ÖDENEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

YENİ BİRİM FİYATIN TESPİTİ HUSUSUNDA YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA YAŞANAN UYUŞMAZLIKLARDA KESİN FİYATI İDARENİN KENDİSİ Mİ SAPTAYACAKTIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

YENİ BİRİM FİYATIN TESPİTİ HUSUSUNDA YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA YAŞANAN UYUŞMAZLIKLARDA KESİN FİYATI KİM SAPTAYACAKTIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yeni birim fiyatların tespiti esnasında aşırı düşük  sorgulaması sırasında yüklenicinin sunduğu analizlerden yararlanılması hangi şartlarda doğru bir uygulamadır?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Anahtar götürü bedel işlerde yeni bir imalat söz konusu olduğunda fiyat nasıl tespit edilir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhaleye esas proje kapsamında bulunmayan ancak, bilahare hazırlanan ilave projede yer alan imalatlara ilişkin yeni birim fiyat nasıl tespit edilecektir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

yeni birim fiyatlar tespit edilirken yüklenici firma ile fiyat konusunda anlaşmazlıklar nasıl çözülür?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdarenin, …ların onarımını ihaleye çıkartırken ihale dosyasında yapmayı tasarladığı imalatlara ait yapım şartları ve tarifleri ile müteahhit firmanın bu onarımlar için verdiği tekliflerde bu onarımlara taalluk etmeyen fakat idarenin yaptırmak istediği beton kırılması dahil varsa ilave imalatlar için yeni fiyatların nasıl tespit edilecektir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!